Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2015

GothLoli
Lubię pić zieloną herbatę i czytać. Po prostu nie mam lepszego pomysłu na resztę życia.
— Krzysztof Varga
GothLoli
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy, tak pełni wątpliwości.
— Bertrand Russell
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamadda madda
GothLoli
3676 46d8 420
Reposted fromamazing96 amazing96 viaRybciaaa Rybciaaa
GothLoli
3587 ee65 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
GothLoli
8147 c6f5 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
GothLoli
5658 b59b 420
GothLoli
1820 b277 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamanulein manulein
GothLoli
Ludzie zbyt szybko wymieniają się imionami, słowami, myślami. 
A potem znikają.
— “Historie, w których nic się nie dzieje" Igor Kulikowski
Reposted fromweightless weightless viaazazel azazel
GothLoli
1890 fb6c 420
Radzimir!
GothLoli
Reposted fromillidan illidan viachocolate1508 chocolate1508
GothLoli
Wieczory pachną latem.
GothLoli
5116 6fad 420
Reposted fromrol rol viaterriblelove terriblelove
GothLoli
GothLoli
5538 c2ca 420

The truth has been spoken.
GothLoli
Żeby mieć idealnego faceta trzeba go sobie urodzić.
— Sex w wielkim mieście
Reposted fromnivea nivea viawerandaa werandaa
GothLoli
5874 b61d 420
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viadziubkowa dziubkowa
GothLoli
- Chcesz mandarynkę?
- Nie. - A jak obiorę, to zjesz?
- Tak.
— na imię mi Kasia i mam 5 lat.
Reposted frombreakaway breakaway viadziubkowa dziubkowa
GothLoli
GothLoli
6833 3ce8 420
Reposted fromstryjova stryjova viadziubkowa dziubkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl